Política de privacitat

1. Identificació i dades de contacte del responsable 

ROSA FEMENÍA CAPARRÓS, amb domicili fiscal en Carrer de la Reverenda Margarida Biosca 4, 08640 Olesa de Montserrat, Barcelona, Espanya amb NIF 77748575L i telèfon +34 633 339 805 (d’ara endavant, “HOSKON” o la “Societat”) és la responsable del tractament de les seves dades personals. En la present política de privacitat es facilita la informació sobre l’ús que realitzarà HOSKON de les seves dades personals en la seva condició d’usuari de la web (la “Web“). La present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que li assisteixen en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“*RGPD”). Si té qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades personals, contacti amb la Societat en la següent adreça: info@hoskon.com

2. Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis de la Web seran d’obligat emplenament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que se li puguin facilitar els serveis o informació sol·licitats. Haurà de proporcionar informació verídica, perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, haurà de comunicar a la Societat com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a l’adreça: info@hoskon.com Així mateix, en fer “clic” en el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els citats formularis, declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Com a usuari i interessat t’informem que les dades que ens facilites estaran ubicades en els servidors SiteGround (el nostre proveïdor d’hospedatge i mail) dins de la UE. Veure política de privacitat de l’empresa SiteGround.

3. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat

En la present política de privacitat trobarà una taula identificant, per cadascun dels diferents tractaments de dades realitzades per la Societat, la següent informació:

  1. Les finalitats del tractament de les seves dades personals, això és, el motiu pel qual la Societat tracta les seves dades personals.
  2.  Les bases legals que permeten el tractament de les seves dades per part de la Societat per a cadascuna de les finalitats indicades.
  3. La possible comunicació de les seves dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquest efecte, l’informem que no cedim les seves dades personals a tercers tret que existeixi una obligació legal. D’altra banda, podran tenir accés a les seves dades personals els encarregats del tractament de la Societat, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d’accedir a les seves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les seves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia. En la taula que figura a continuació s’indicaran, en el seu cas, aquells altres sectors als quals es dediquin uns altres possibles prestadors de serveis de la Societat que hagin d’accedir a les seves dades personals.

L’informem que pot sol·licitar major detall d’informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a l’adreça info@hoskon.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris del qual voldria informació.

 1. L’existència de potencials transferències internacionals de dades. En cas que volgués sol·licitar una còpia de les clàusules contractuals referides en la taula a baix indicada, si us plau, posi’s en contacte amb HOSKON equip jurídic en el següent email per a cursar la seva petició: info@hoskon.com.
 2. El termini de conservació de les dades que ens faciliti. Així mateix, l’informem que les seves dades romandran bloquejats per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis que resultin de la legislació aplicable.

4. Exercici dels seus drets

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. dret d’accés a les seves dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
 2. dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 4. dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
 5. dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui la relació contractual o el consentiment;
 6. dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui l’interès legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seves dades tret que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 7. dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercitar els seus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint un correu electrònic a info@hoskon.com indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades identificatives.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals adequadament pot contactar amb info@hoskon.com. No obstant això, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

5. Cookies

HOSKON únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per a això d’acord amb el que s’indica en la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada a la Web i en els altres termes i condicions que s’indiquen en la Política de Cookies de HOSKON que tot usuari ha de conèixer.

6. Mesures de seguretat

HOSKON adopta els nivells de seguretat requerits pel *RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé HOSKON posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

7. Menors

Els menors d’edat no podran usar els serveis disponibles a través de la Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.